10.00 - 10.30

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10.30 - 11.00

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11.00 - 12.00

ΠΡΩΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: “Από την ψηφιοποίηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα ξενοδοχεία στην εποχή της επανάστασης της τεχνολογίας”

Συντονίστρια:

12.00 - 13.00

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: “Τα ξενοδοχεία ανανεώνονται: Νέα, εξειδικευμένα ξενοδοχειακά προϊόντα”

Συντονιστής:

13.00 - 14.00

ΤΡΙΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: “Μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές: Μια νέα αγορά ανατέλλει”

Συντονίστρια:

14.00 - 15.00

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: “Οι ξενοδοχειακές πωλήσεις και marketing στην τεχνολογική εποχή”

Συντονίστρια: